Studion

Min studio är en mötesplats där det skapas event, kurser, behandlingar m.m. för alla som är  intresserade av personlig- och själslig utveckling och vill få balans i livet.

Vill du hyra in dig för enstaka tillfälle eller för en hel kurs så går det bra. Lokalen och ytan är perfekt för föreläsningar, workshops, kurser inom yoga, gong, ceremonier eller liknande.