Det här inlägget finns i kategorin Okategoriserade,

Stress

Stress är en naturlig reaktion när vi upplever fara. Kroppen sätter sig i beredskap och samlar på sig extra kraft. Denna beredskap är dock belastande för kroppen, så långvarigt är det inte hälsosamt. Då kan det vara viktigt att lära sig stresshantering.

När kroppen upplever hot stressas den. Det kan handla om en verklig fara. Men det kan också vara något som egentligen inte är farligt, men som vi går runt och tror är farligt.

Kortare perioder där man är stressad är ofarligt till och med hälsosamt. Om stressen däremot blir långvarig så kan den leda till att kroppen tar skada och att man drabbas av utmattning syndrom. Därför är det viktigt med tid för återhämtning efter en stressig period.

Posttraumatisk stressyndrom PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom kan uppstå hos den som drabbas av en traumatisk händelse som upplevs som livshotande.

Människor med posttraumatiskt stressyndrom försöker glömma händelsen men kan inte. . Tecken på PTSD är att man återupplever händelsen i sitt huvud. Detta kan ge starka obehagskänslor och leda till sömnlöshet, ångest, kroppsliga smärtor, koncentrationssvårigheter och isolering.

Man kan också utveckla beteenden som syftar till att undvika sådant som påminner om händelsen, och en stark vaksamhet. Även minnesförlust kan uppstå.

Stresshantering

Vad innebär stresshantering egentligen?

Beroende på vad som orsakar stressen så finns det olika metoder för att hantera den. Om situationen som stressar är farlig på riktigt så är det viktigt att göra de förändringar som krävs i den faktiska situationen.

Om stressorsaken är traumatiska händelser i det förflutna, och det egentligen inte föreligger någon fara i nuet, så är det viktigt att skapa en inre förändring.

Ibland behövs både yttre och inre förändring, och ofta behöver man hjälp.

Livsmönster som stressar

Jag möter människor som upplever sig stressade. Ibland är det själva stressen de söker hjälp för, i andra fall är den en bidragande orsak till problemet som de vill behandla.

Ofta är orsaken en krävande eller skrämmande situation som de känner att de inte kan påverka. De känner sig hjälplösa vilket skapar oro.

Olika personer upplever olika saker som stressande. Det som en person skräms av kan en annan person uppskatta. Därför handlar våra rädslor och vad som stressar oss ofta om vad vi har upplevt tidigare i våra liv. I barndomen grundläggs många av våra starka sidor, men även våra rädslor. Under resten av våra liv förstärks dessa sidor av oss på grund av de upplevelser vi gör.

Det är faktiskt väldigt få saker som inte går att förändra positivt. Kanske inte exakt som man själv hade tänkt, men det är ju det som är poängen med att be någon annan om hjälp: att man får ett nytt perspektiv.

Min erfarenhet är att healing ofta kan ge både extra energi och klarhet så att man kan ta nästa steg.

Healing behandling passar dig som:

  • Är intresserad av alternativa behandlingsmetoder
  • Inte lyckats läka ditt symtom med konventionell behandling
  • Vill veta mer om orsaken till dina symtom
  • Vill gå på djupet med dig själv för att skapa långsiktigt hållbar läkning

Mina behandlingar som kan passa dig med oro

  • Healing
  • Inre healing
  • Stesshantering
  • Samtals coachning
  • Medial vägledning
Boka tid