Om Psykosyntes

Jag är utbildad samtals coach inom Psykosyntes och jag läst min utbildning på HumaNova. Det är bland det bästa jag gjort för att förstå mig själv och andra. I detta blogginlägg kommer jag att ge dig en kortfattad beskrivning av psykosyntes och förhoppningsvis väcka din nyfikenhet kring detta fascinerande område inom psykologi och personlig utveckling.

Psykosyntes är en holistisk psykologisk metod som utvecklades av den italienska läkaren och psykiatrikern Roberto Assagioli på 20-talet. Den fokuserar på integrationen av olika aspekter av individens psyke för att främja själslig tillväxt och personlig utveckling.

En central idé inom psykosyntesen är att människans psyke består av olika delpersonligheter eller delar, och att dessa delar behöver integreras för att uppnå en harmonisk och balanserad personlighet. Assagioli beskriver detta som ”själens syntes” – en process där olika delar av själen förenas för att skapa en mer komplett och autentisk individ.

Roberto Assagioli

I psykosyntesen används olika tekniker och metoder för att främja denna integration. Meditation, visualisering och självreflektion är några av de verktyg som används för att utforska och förstå de olika delarna av psyket. Genom att öka medvetenheten om dessa delar kan individen arbeta med att harmonisera dem och skapa en mer enhetlig själslig upplevelse.

Ett annat viktigt koncept inom psykosyntesen är idén om ”det högre självet också kallad det högre medvtenade”. Detta representerar den mest autentiska och kärnfulla delen av en individ och fungerar som en inre vägledning för personlig tillväxt. Genom att ansluta sig till självets centrum kan en person få insikt om sina värderingar, syften och mål i livet.

Psykosyntesen betonar också betydelsen av att erkänna och integrera våra skuggsidor och mer utmanande sidorna av själen. Genom att konfrontera och arbeta med skuggaspekterna av ens personlighet kan en individ frigöra blockeringar och främja en mer helande och balanserad själslig tillstånd.

Sammanfattningsvis syftar psykosyntesen till att främja individens psykologiska och andliga tillväxt genom att integrera olika delar av psyket och uppmuntra en djupare anslutning till självet. Det är en holistisk metod som erkänner komplexiteten i människans inre värld och strävar efter att främja en känsla av helhet och harmoni.

Psykosyntes används idag som terapiform och i utvecklingsarbete. I individuell terapi används psykosyntesens förhållningssätt och tekniker för våra livskriser, sorger, relationsproblem, för självförverkligande och frigörande av vår kreativitet. I utvecklingsarbete används den inom vård, omsorg, undervisning, organisationsutveckling, konstnärlig verksamhet, konflikthantering och självförverkligande.

Du är unik!
Linda

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *