Medial utvecklingskurs

Vi lär oss att lyssna och se, att öppna upp och öva på att stå i sin kraft. Vi kommer utforskar hur vi kan stanna i vår egna energi och inte ge bort den. Hur vår egna energi känns i förhållande till andras. 

Vår intention med kursen är att ge dig en djupare förståelse för hur man kan fungera som en länk och ta emot budskap ifrån andevärlden genom divinationer och vår intuition.

Att utveckla sin mediala förmåga är en process som tar tid. Vi behöver öva och ha tålamod. Processen går också hand i hand med din egna personliga utveckling och din andliga resa formas utifrån modet att möta dig själv, något som vi lägger mycket vikt vid våra två dagar tillsammans.

Kursen vänder sig till dig som..

  • Vill utforska och utveckla din spiritualitet och mediala förmåga
  • Vill öka din närvaro och sakta ner i vardagen
  • Vill lära dig att öppna upp
  • Vill stärka tilliten till din intuition
  • Lära dig att tolka och ge budskap
  • Stå i din egen kraft

Kurs start

Kommer snart upp infomation om hösten 2022
Anmälan: info@dinkraftplats.se