Hur du kan använda kristallerna?

Registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen.

Det finns många sätt att använda sig av stenarnas kraft, genom att bära dom som smycken, i fickan, när du mediterar, under huvudkudden när du ska sova eller ha dom i ditt hem som prydnad och skapa balans. Kristallerna och stenarna kan hjälpa oss i en utvecklingsfas när vi behöver mod, styrka och tröst. När […]

Tillbaka till:Gratis miniguide – Hur du använder kristaller