Det finns andra sättet att leva på

Hur kan vi vägleda oss genom intuitionen?

I föreläsningen fördjupar vi oss i det fängslande temat intuition och utforskar den mäktiga kraft som den inre rösten kan utöva för att skapa betydande förändringar inom oss.

Det övergripande målet med föreläsningen strävar efter att väcka inspiration bland publiken, uppmuntra dem att omfamna en känsla av tillit till sig själva och få en ny insikt om den egna styrkan. Det handlar om att väcka medvetenheten om förmågan att aktivt välja det liv man vill leva. Föreläsningen belyser också vikten av att fatta beslut grundade på tillit istället för rädsla.

Intuition är ett kraftfullt redskap för att navigera genom livet. Du kommer få konkreta verktyg för att skapa en mer meningsfull och tillfredsställande tillvaro. Jag vill öppna upp för möjligheter, bygga upp tillit till den inre vägledningen och modigt välja en väg som resonerar med ens innersta önskningar och mål. Det handlar om att våga lyssna på den inre visdomen, att våga vara äkta och därigenom gestalta ett liv som är mer autentiskt och meningsfullt.

Vill du att jag ska komma till din arbetsplats, din lokal och ha en föreläsning, workshop inom temat intuition och hur man vi kan skapa mer inre balans i oss själva och på vår arbetsplats.

Allt börjar med oss själva!

 • Hur kan vi använda både hjärta, magkänsla och hjärna i våra beslut?
 • Vad händer när vi väljer från Tillit istället för Rädslan?
 • Hänger kreativitet och intuition ihop?
 • Varför använda sig av intuition i ledarskapet till andra och sig själv?
 • Hur skapar vi förutsättningar för ökad kontakten med vår intuition?

För dig som vill

 • leva fullt ut
 • leda dig själv
 • leva från din inre röst
 • längtar efter inre harmoni
 • hitta meningen med ditt liv
 • självkärlek
 • få mer energi

Kontakta mig

Linda Kensén
info@unikasamtal.se