Den inre rösten

Är intuition och magkänsla samma sak? 

Det finns en stark sammankoppling, med vår intuition, livets mening, glädje och inre harmoni, kreativitet och arbetsglädje! 

Forskning har påvisat ett starkt samband där människor som lever i harmoni med sin intuition upplever större balans i vardagen jämfört med de som förbiser den och då kan leda till utmattning, depression  och stress. 

Genom att lyssna och agera på vår vägledande inre röst som sitter i våra hjärta har också visat sig ha positivt med övergripande hälsa och trivsel, samt en direkt koppling till arbetsglädje. Genom att utforska vad intuition faktiskt är och hur den fungerar i praktiken, kan vi bättre förstå dess inverkan på vår  hälsa och arbetsglädje.

Intuition är ett kraftfullt redskap för att navigera genom livet. Du kommer få konkreta verktyg för att skapa en mer meningsfull och tillfredsställande tillvaro. Öppna upp för möjligheter, bygga upp tillit och trygghet till den inre vägledningen. Det handlar om att vara nyfiken på din inre visdomen, att våga vara äkta och ta kloka beslut. 

Det är dags att skapa en värld där vi skapar från hjärtat och vår inre visdom med hjälp av vår hjärna och magkänsla. Blir du/ni nyfikan på att vet mer mer om hur vi kan göra detta? 

Jag kan komma till din arbetsplats, din lokal och ha en föreläsning, workshop inom temat intuition och hur vi kan skapa mer inre balans i oss själva och på vår arbetsplats.

  • Hur kan vi använda både hjärta, magkänsla och hjärna i våra beslut?
  • Vad händer när vi väljer från Tillit istället för Rädslan?
  • Hänger kreativitet och intuition ihop?
  • Varför använda sig av intuition i ledarskapet till andra och sig själv?
  • Hur skapar vi förutsättningar för ökad kontakten med vår intuition?

Fyll i formuläret nedan för att komma i direkt kontakt med mig.