Husrensning

Finns det medial aktivitet i huset/ platsen där du bor eller jobbar på?

Av erfarenhet är att de allra flesta gångerna är det nära och kära från andra sidan som kommit för att de vill hjälpa till med något som tynger någon familjemedlem eller bara säga hur mycket de tycker om dig.

Men först är det viktigt att komma ihåg att andar besöker sina minnen om de är på en plats där de varit i livet, och de måste ha rätt att komma tillbaka. Ofta är det vår egen rädsla som gör att det känns obehagligt. Anhöriga kommer alltid med ljus, frid och bara positiva känslor och de skulle de bli glada om förstår det.


Negativa energi kan bero på olika saker

  • Platsminnen, dåliga minnen som hänt tidigare
  • Förstärkande energi, om någon i familjen i familjen mår känslomässigt dåligt kan energin förstärkas om det dessutom är en dålig energi på platsen.
  • Platsen kan vara skyddad sedan flera hundra år tillbaka i tiden, gamla kyrkogårdar och offerplatser är exempel på skyddade platser.

Jag känner in platsen, för att kommunicera med själva platsen och avläsa den. Sedan tar jag kontakt med energimminnen. Om det är dålig energi kan man föra in dessa i ljuset, ljusvärlden.

När jag gått runt på platsen och gjort det, tar jag kontakt med andarna på platsen. De får berätta varför de är där och vad de vill. När de har fått förmedla vad de vill säga försvinner de.

Om jag istället får kontakt med ett minne, så återberättar de allt det jobbiga som finns lagrat i minnet, när det har kommit fram i ljuset så försvinner det.

Oavsett vilket kan jag vara behjälplig med att ta reda på vad som är orsaken till det som händer. Jag kan hjälpa anhöriga att förmedla budskap och föra över ev. jordbundna andar till ”andra sidan” och dämpa energin hos energiminnen.


Så här går det till:

Först tar jag reda på vad den dåliga energin beror om det är minnesenergi eller en närstående som vill komma igenom.

Kostnad 1 200 kr plus ev. milersättning ca 2 tim.

Boka tid