Kroppens sju största chakran

Du har säkert hört eller läst om Chakran, vad är det då? Detta är mitt sätt att förklara. I kroppen finns massor av energifält, energipunkter som ständigt vibrerar och snurrar.

Man brukar tala om de 7 stora chakran som vibrerar, snurrar i vår kropp, aura och energifält. Alla chakran har olika frekvenser, från lägre frekvens i rotchakrat till högre frekvens uppe vid kronchakrat. Frekvensen är lägre ju längre ner man kommer, då det står för de jordens energier, och högre upp är vibrationerna högre då dessa chakran står för bland annat intuitionen och vår kontakt med universum.

Det är viktigt att energin kan flöda fritt genom dessa chakran för att att vi ska må bra. Förträngda minnen och traumatiska händelser, stress kan skapa blockeringar i våra chakran, och göra att energihjulen inte snurrar lika fort. Detta kan skapa en obalans i kroppen och göra att vi inte mår bra.

Hur mycket påverkas du egentligen
av obalanser i dina chakran?
Antagligen mer än du tror. 

Rotchakra

Röd/brun, beläget under svanskotan i bäckenbotten.
Balanserat rotchakra: ”Jordade och grundade”, vi känner oss stabila och har en inre grundläggande trygghet och närvaro. Kontakt med oss själva och våra basala behov som tex tak över huvudet, mat, arbete, pengar, familj osv.
Obalanserat rotchakra: Svag energi, vilsna, otrygga, oroliga och osäkra. En känsla av att förlorat kraft och fotfäste. Kan ge fysiska problem i rygg, ben, fötter, tarmar, dåligt immunförsvar, utmattning, depression, rädsla och övervikt.
Balanserar: Här och nu! Vara ute i naturen och vara aktiv, yoga, promenerar, dansa allt för att känna markkontakt med fötterna, gå gärna barfota och förankrar med jorden. Visualisering av färgen röd.

Sakralchakra/Navel chakra

Orange, beläget strax under naveln.
Balanserat sakralchakra: Trygga i vårat sociala liv, i samspelet med andra människor och vi blir kreativa. Balans ger emotionellt och sensuellt välmående. Vi upplever livsglädje!
Obalanserat sakralchakra:  Svårt med det sociala och känslomässiga relationer. Svårt att skaffa djupare relationer och kan känna sig besviken och osäker på de som står en nära. Rädda för att tappa kontrollen och kan ge skam, skuldkänslor och fysiska problem i urinvägar, fortplantningsorgan, höfter, bäcken och ländrygg. Här sätter sig ofta vår ilska.
Balanserar :Umgås och omge oss med människor som ger oss positiv energi. Rörelser som påverkar bäckenet och nedre delen av ryggen, som tex dans och yoga. Njut av musik, konst, god mat och sex samt visualisera färgen orange.

Solarplexus

Gul, beläget strax ovanför naveln
Balans i solarplexus: Uppskattar oss själva, vet vad vi vill och har kontroll över våra tankar och känslor. Känner oss inspirerade och livsglada. Använder vår energi för att nå våra mål.
Obalanserat solarplexus: Skapar ilska, frustration och misstro mot oss själv och andra och gör oss passiva. Problem med vår självkänsla, oro och tror inte vi duger. Känsla av osäkerhet, vet inte vad vi vill! Blir kraftlösa och obeslutsamma. Problem med mag- och tarmproblem, ätstörningar och diabetes.
Balanserar: Genom att vara ute i solen, djupandas och genom att visualisera färgen gul.

Hjärtchakra

Grön/rosa beläget mitt emellan brösten.
Balanserat hjärtchakra: Villkorslös kärlek och det gör att vi känner inre trygghet, medkänsla, empati och har förmågan att se det goda i alla och att förlåta.
Obalanserat i hjärtchakra: Misstänksamma och vi får svårt med nära relationer. Känner oss ensamma, rädda för att bli sårade, avundsjuka och inte vara värd någon annans kärlek. Svårt att förlåta, tappar livslusten. Stänger av våra känslor. Fysiskt kan det ge oss högt blodtryck, hjärt- och lungsjukdomar och problem med axlar, armar och händer.
Balanserar: Öppna upp bröstet genom att ta händerna rakt upp sträcka ut bröst paritet. Andningsövningar och asanas som öppnar upp bröstet, exempelvis kamelen. Visualisera färgen grön eller rosa.

Halschakra

Ljublå, beläget i halsen
Balanserat halschakra: Uttrycker oss obehindrat med en kraftfull och tydlig röst. Lever sin sanning. Uppmärksam och uppfattar omvärlden med alla sina sinnen.
Obalanserat halschakra: Svårt för att uttrycka vad man tycker, tänker och känner. Svårt att säga ifrån och sätta gränser, rädd för andras åsikter. Tar till lögner, pratar om allt och inget för att inte nå kärnan. Pratar med låg och svag röst. Kan ge heshet, talsvårigheter och känslan av att inte få luft när man pratar. Fysiskt kan man vara drabbad av bl a förkylningar, struma, halsfluss, munsår, stämbandsproblem och nackbesvär.
Balanserar: Använda rösten på olika sätt, sjung, humma och drick mycket vatten. Ljusblå är en healingfärg. Öva på att sätta gränser och tala från ditt hjärta. Visualisera färgen blå.

Tredje ögat chakra / Pannchakra

Indigo, beläget mellan ögonbrynen
Balanserat pannchakra: Ser vi klart, har lätt att visualisera, god självinsikt och lätt för att lära. Hör vår inre röst! Här sitter de mediala förmågorna och med balans har vi lätt att få kontakt med vårt högre jag.
Obalanserat pannchakra: Svårt att fokusera och se helheten. Uppleva problem med minne, inlärning och ha nedsatt intuition som påverkar vårt sunda förnuft och vår andlighet. Man kan drabbas av jobbiga drömmar, huvudvärk, depression och få problem med synen, öronen och bihålorna.
Balanserar: Solljuset och synen stimulerar genom vackra vyer och bilder gör gott för pannchakrat. Lugnande meditation som kopplar bort jobbiga tankar är effektivt. Tillåt dig att växa andligt. Massera pannan i mattan genom att försiktigt vrida huvudet från ena sidan till den andra. Det är både skönt och stimulerar tredje ögat! Visualisera färgen indigo/lila

Kronchakra/Hjässchakra

Violett/vitt , beläget toppen av huvudet 
Balanserat kronchakra: Förstår att vi är en del av ett större sammanhang. Stor intuitionsförmåga och tillgång till en stor visdom, och man är medveten om att man är en andlig varelse.
Obalanserat kronchakra: Känner sig rädd, otrygg och stängd för den andliga dimensionen. Saknar meningen med livet och viljan att utvecklas. Psykiska problem som göra oss kroniskt trötta och extremt känsliga för ljud, ljus och energier. Fysiskt så kan man få problem med balansen.
Balansera: Äta ren mat och dricka mycket vatten. Mycket meditation och visualisera lila och vitt ljus över chakrat.

Lycka till / Linda

Lyssna på vad dina chakran vill säga dig!