Hel + Ande = Helande

Hel + Ande = Helande

Healing handlar om att få kontakt med hela sin ande. Vad betyder då ande? Begreppet ”ande” har flera betydelser och kan användas inom olika sammanhang. Här är några vanliga betydelser och tolkningar av ordet: Det är viktigt att notera att tolkningen av begreppet ”ande” kan variera beroende på kulturella, religiösa och andliga perspektiv. Dess betydelse…

Nummerlogi

Nummerlogi

Nummerlogi Nummerlogi är ett sätt av många att försöka förstå sig själv och sin omgivning på. Jag köpte en bok om nummerlogi när jag var ca. 20 år och ren nyfikenhet och började läsa och studera mig själv och min omgivning genom nummerlogi. Jag listade ut mina styrkor och svagheter men kunde även se vad…